Strony wwwSklepy on‐linePozycjonowanie stron

Błędy w Google Search Console

Google Search Console dostarcza wielu bardzo przydatnych narzędzi, które pozwalają monitorować witrynę i usuwać ewentualne błędy.

Skanowanie i indeksowanie to dwa kluczowe etapy działania wyszukiwarki Google. Aby strona internetowa pojawiła się w wynikach wyszukiwania, musi zostać najpierw zeskanowana przez oprogramowanie (tzw. robot) wyszukiwarki, a następnie zindeksowana w bazie danych wyszukiwarki. Na każdym z tych etapów mogą wystąpić problemy, o których może nas poinformować Google Search Console.

Google Search Console to bezpłatne narzędzie do monitorowani i optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarki internetowej Google. Pozwala zgłosić adresy URL do zindeksowania w formie mapy witryny oraz posiada szereg dodatkowych narzędzi, które umożliwiają wykrywanie błędów i problemów związanych z indeksowaniem stron przez Google.

Błędy mogą negatywnie wpłynąć na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania, a ich naprawa ma kluczowe znaczenie dla poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania Google. Ważne więc by wiedzieć, co oznacza dany błąd oraz jak go naprawić.

Błąd serwera (5xx)

(ang. Server Error 5xx) ten błąd oznacza, że w okresie gdy wystąpił, robot skanujący Google, nie mógł uzyskać dostępu do strony internetowej.

Błąd może mieć charakter chwilowy i być spowodowany:

 • nie działąjącym serwerem lub kluczowymi usługami na serwerze,
 • przeciążeniem serwera.

Jeżeli strona wciąż pozostaje niedostępna należy:

 • przeanalizować ostatnio wprowadzone zmiany i aktualizacje,
 • skontaktować się z administracją serwera.

Błąd przekierowania

(ang. Redirect Error) występuje gdy adres URL jest przekierowywany do innego adresu URL, który następnie jest przekierowywany do innego adresu URL. Powstaje więc zbyt długi łańcuch przekierowań, który w skrajnym przypadku może nie mieć końca (tzw. pętla przekierowań).

Sposobem na rozwiązanie problemu jest upewnienie się, że używamy dla danego adresu URL przekierowania tylko raz, oraz że przekierowanie wskazuje na poprawny adres URL.

Przesłany adres URL zablokowany przez plik Robots.txt

(ang. Submitted URL Blocked by Robots.txt) ten błąd występuje gdy zgłoszony do zindeksowania (np. w mapie witryny) adres URL jest zablokowany przez dyrektywy zawarte w pliku robots.txt.

Problem często pojawia się przy wdrażaniu nowej witryny gdy plik robots.txt z wersji testowej, który wszystko blokował – zostaje przeniesiony na serwer produkcyjny.

Można rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Jeżeli adres ma być zindeksowany, to należy zaktualizować dyrektywy w pliku robots.txt, tak by nie blokowały indeksacji adresu. Jeżeli natomiast adres został celowo zablokowany w pliku robots.txt, to należy usunąć adres z mapy witryny.

Przesłany URL zawiera tag “noindex”

(ang. Submitted URL Marked ‘noindex’) oznacza, że przesłany do zindeksowania (np. w mapie witryny) adresy URL wskazuje na treść, która posiada w sekcji meta tag z atrybutem content o wartości noindex.

Przykłady

Blokuje indeksowanie strony w witrynie przez większość wyszukiwarek:

<meta name=“robots” content=“noindex”>

Zapobiega indeksowaniu strony tylko przez roboty Google:

<meta name=“googlebot” content=“noindex”>

Błąd, podobnie jak w przypadku błędu Przesłany adres URL zablokowany przez plik Robots.txt, można usunąć na dwa sposoby. Jeżeli adres ma zostać zindeksowany, to należy usunąć z nich znacznik. Jeżeli natomiast adres został celowo zablokowany, to należy usunąć adres z mapy witryny.

Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozornym błąd 404

(ang. Submitted URL Seems to be a Soft 404) komunikat występuje w sytuacji gdy strona zwraca kod HTTP 200 wyświetlając jednocześnie stronę z informacją o błędzie 404. Robot widzi sprzeczność między kodem HTTP, a zawartością strony i dlatego w raporcie pojawia się komunikat o błędzie.

W zależności od przyczyny problem można rozwiązać poprzez:

 • jeżeli strony zostały usunięte – należy zwrócić kod HTTP 404 oraz wyświetlić stosowną stronę,
 • jeżeli strony istnieją należy użyć przekierowania o kodzie 301.

Przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401)

(ang. Submitted URL Returns Unauthorized Request (401) komunikat ten oznacza, że przesłany do zindeksowania (np. w mapie witryny) adresy URL wskazuje na treść, której zawartość jest chroniona np. wymaga zalogowania.

Rozwiązanie uzależnione jest od tego czy treść powinna być dostępna dla robotów i użytkowników. Jeżeli tak to należy usunąć ochronę. W przeciwnym wypadku należy:

 • usunąć URL z mapy witryny,
 • zablokować dostęp robotów poprzez edycję pliku robots.txt,
 • dodać meta tagi “noindex” oraz “nofollow”,
 • linki w serwisie kierujące do takich zasobów oznaczyć jako “nofollow”.

Nie znaleziono (404)

(ang. Submitted URL Not Found (404)) komunikat ten oznacza, że przesłany do zindeksowania (np. w mapie witryny) adresy URL nie jest już dostępny, a serwer zwraca kod HTTP 404. Liczne błędy 404 utrudniają wyszukiwarkom indeksowanie strony internetowej i mogą wpłynąć na obniżenie rankingu witryny.

Sposób rozwiązania tego problemu uzależniony jest od tego, czy treść została rzeczywiście trwale usunięta, czy też np. przeniesiona pod inny adres. W przypadku treści, które zostały trwale usunięte należy upewnić się, że ich adresy URL nie znajdują się już w mapie witryny. Dodatkowo należy przeanalizować zarówno linki wewnętrzne jak i zewnętrzne i usunąć te, które kierują do nie istniejących już stron.

Jeśli natomiast treść została przeniesiona pod inny adres należy ustawić prawidłowe przekierowanie o kodzie HTTP 301.

Podsumowanie

Google Search Console to narzędzie, które umożliwia przesłanie mapy witryny, a następnie monitorowanie procesu indeksowania witryn internetowych. Przesłanie mapy witryny nie wpływa bezpośrednio na pozycję witryny w wyszukiwarce, ale pomaga Google przeanalizować witrynę oraz wyświetlić komunikaty o błędach, które mogą mieć negatywny wpływ na proces indeksowania, a tym samym na pozycję strony w wyszukiwarce. To dlatego Google Search Console jest podstawowym narzędziem dla każdego webmastera i specjalisty SEO.

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001