Strony internetoweSklepy internetoweAktualizacja stron

Multimedia

Obsługa plików multimedialnych w Grav CMS.

Pliki multimedialne mogą zostać umieszczone:

 • wewnątrz katalogu każdej strony,
 • w folderze głównym np: user/pages/images.

Obsługiwane pliki

Pełną listę obsługiwanych typów MIME można znaleźć w pliku konfiguracyjnym system/config/media.yaml.

Pliki wewnątrz katalogu strony

Dostęp do plików w katalogu strony:

{% set image = page.media[‘image.jpg’] %}

Zmienna image jest obiektem, który posiada wiele metod umożliwiających manipulowanie obrazem.

{{ image.url()|e }} 
// return string: /images/a/f/2/8/f/af28f2ad724f1e05248ac8dd518b2a5789c6cd41-sample-image.jpg

{{ image.html(‘My title’, ‘ALT text’, ‘myclass’)|raw }} 
// return html: <img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“myclass” src=”/images/a/f/2/8/f/af28f2ad724f1e05248ac8dd518b2a5789c6cd41-sample-image.jpg” />

{{ image.cropZoom(600,200).url()|e }}

Przykład 1

Pobranie wszystkich obrazów z katalogu strony.

{% set images = page.media.images %}

{% for image in images %}
  <div class=“swiper-slide” data‐image‐src=”{{ image.url() }}”></div>
{% endfor %}

Przykładowa zawartość pliku .md

media_order: ‘1.jpg,2.jpg,3.jpg’

Przykład 2

Warunkowe tworzenie obiektu obrazu.

{% if page.header.cover %}
  {% set imageObject = page.media[page.header.cover] %}
{% else %}
  {% set imageObject = page.media.images|first %}
{% endif %}

Jeżeli w pliku .md znajduje się właściwość page.header.cover to zostanie użyta jej wartość. W przeciwnym wypadku zostanie użyty pierwszy plik z katalogu strony.

Pełna lista metod dostępna jest w dokumentacji.

Pliki w folderze głównym user/pages

Dostęp do pliku w Twig:

{% set image = page.find(‘/images’).media[‘image.jpg’] %}

Jako argument metody find() podajemy ścieżkę do katalogu wewnątrz /user/pages.

Zmienna image jest obiektem, dla którego możemy wywołać dowolne metody manipulowania obrazem.

Osadzanie multimediów wewnątrz plików strony

Do plików możemy uzyskać również dostęp wewnątrz plików .md:

![Some ALT text](sample-image.jpg?classes=myclass “My title”)
// return <img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“myclass” src=”/images/a/f/2/8/f/af28f2ad724f1e05248ac8dd518b2a5789c6cd41-sample-image.jpg” />

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM Studio Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM Studio Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001