Strony wwwSklepy on‐linePozycjonowanie stron

Multimedia

CMS Grav udostępnia wiele przydatnych funkcji do wyszukiwania, przetwarzania oraz prezentacji plików multimedialnych na stronach witryny.

Obsługiwane pliki multimedialne

System obsługuje natywnie najpopularniejsze typy plików multimedialnych. Pełną listę obsługiwanych typów MIME można znaleźć w pliku konfiguracyjnym system/config/media.yaml. Obsługę dodatkowych plików można dodać za pomocą wtyczek do systemu.

Lokalizacja plików multimedialnych

Pliki multimedialne mogą zostać umieszczone:

 • wewnątrz katalogu każdej strony,
 • w folderze głównym np: user/pages/images.

Pliki wewnątrz katalogu strony

Pliki używane w obrębie jednej strony możemy umieścić wewnątrz katalogu tej strony. Do pliku możemy odwołać się z pliku .md używając składni markdown.

Przykład

Wstawienie obrazu:

![Some ALT text](about.jpg)
<!– return HTML –>
<img alt=“Some ALT text” src=”/user/pages/01.home/03._about/about.jpg”>

Wstawienie obrazu wraz z dodatkowymi atrybutami:

![Some ALT text](about.jpg?classes=img-fluid “My title”)
<!– return HTML –>
<img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“img-fluid” src=”/user/pages/01.home/03._about/about.jpg”>

W plikach szablonów Twig do plików multimedialnych odwołujemy się poprzez obiekt page.media.

{% set image = page.media[‘about.jpg’] %}

tak utworzona zmienna image jest obiektem, który posiada wiele metod umożliwiających manipulowanie obrazem.

Przykłady

Pobranie referencji do obrazu o określonej nazwie:

// utworzenie referencji
{% set image = page.media.images[‘about.jpg’] %}

Pobranie pierwszego, drugiego i ostatniego obrazu:

{% set firstImage = page.media.images|first %}
{% set secondImage = page.media.images|slice(1, 1)|first %}
{% set lastImage = page.media.images|last %}

UWAGA Kolejność określana jest na podstawie nazw plików chyba, że w pliku .md strony została zdefiniowana, np:

media_order: about2.jpg,about1.jpg

Zwrócenie adresu URL obrazu:

{{ image.url()|e }}
// return string
// /user/pages/01.home/03._about/about.jpg

Wygenerowanie kodu HTML:

{{ image.html(‘My title’, ‘Some ALT text’, ‘img‐fluid another-classes’)|raw }}
// return html: <img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“img-fluid another‐classes” src=”/user/pages/01.home/03._about/about.jpg” />

Pobranie wszystkich obrazów z katalogu strony i wygenerowanie struktury HTML:

{% set images = page.media.images %}

{% for image in images %}
  <div class=“swiper-slide” data‐image‐src=”{{ image.url()|e }}”></div>
{% endfor %}

Warunkowe tworzenie obiektu obrazu:

{% if page.header.cover %}
  {% set imageObject = page.media.images[page.header.cover] %}
{% else %}
  {% set imageObject = page.media.images|first %}
{% endif %}

Jeżeli w pliku .md znajduje się właściwość page.header.cover to zostanie użyta jej wartość. W przeciwnym wypadku zostanie użyty pierwszy plik z katalogu strony.

Pliki w folderze głównym user/pages/images

W tym przypadku w plikach .md strony podajemy pełną ścieżkę do pliku:

![Some ALT text](/user/pages/images/photos/about.jpg?classes=img-fluid “My title”)

W szablonach Twig używamy metody find() podając jako argument ścieżkę do katalogu wewnątrz /user/pages:

{% set image = page.find(‘/images’).media[‘image.jpg’] %}

Funkcje do manipulowania plikami multimedialnymi

System CMS GRAV udostępnia szereg przydatnych funkcji do manipulowania plikami multimedialnym w tym dla plików graficznych umożliwia m.in.: zmianę rozmiaru, przycinanie, obrót, manipulowanie barwą i kontrastem.

Przykład

Przycięcie obrazu z zachowaniem współczynnika proporcji:

{{ image.cropZoom(600,200).html(‘My title’, ‘Some ALT text’, ‘img‐fluid another-classes’)|raw }}
// return html: <img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“img-fluid another‐classes” src=”/images/5/e/9/2/4/5e924cb845628e33c8decad8415e08e7c58fd083-about.jpg”>

Pełna lista metod dostępna jest w dokumentacji.

Metafiles

Każdy plik multimedialny, może posiadać w tej samej lokalizacji własny metaplik. Format nazwy pliku wygląda następująco: <filename.extension>.meta.yaml. Na przykład dla obrazu o nazwie image1.jpg można utworzyć metaplik o nazwie image1.jpg.meta.yaml.

Zawartość tego pliku powinna być sformatowana w składni YAML i mogłaby wyglądać następująco:

title: My title
alt: Some ALT text

Do zapisanych danych w metapliku odwołujemy się poprzez obiekt meta, np:

// referencja do pliku
{% set image = page.media.images[‘about.jpg’] %}

{{ image.html(meta.title, meta.alt, ‘img-fluid’)|raw }}
// return html: <img title=“My title” alt=“Some ALT text” class=“img-fluid” src=”/user/pages/01.home/03._about/about.jpg”>

Responsywne obrazy

Dostosowanie rozmiaru:

{% set image = page.media.images|first %}

{{ image.derivatives(320,940,300).sizes(‘(max-width:991px) 100vw, (max-width:1200px) 50vw, 636px’).html(meta.title, meta.alt, ‘img-fluid’)|raw }}

Pierwszym parametrem jest szerokość najmniejszego z generowanych obrazów. Drugi to maksymalna szerokość generowanych obrazów. Trzeci i jedyny opcjonalny parametr określa interwały generowania zdjęć (domyślnie 200).

Dla powyższego przykładu zostaną wygenerowane obrazy oraz kod HTML:

<img title=“Some title” alt=“Some ALT text” class=“img-fluid” src=”/user/pages/01.home/03._about/about2.jpg” srcset=”/images/8/b/6/7/e/8b67ef4d13aed80c44790c35cb5269ff0018519f-about2320w.jpg 320w, /images/f/2/f/a/a/f2faa200c5c374fde514d8db1320f9363709db65-about2620w.jpg 620w, /images/f/4/b/0/7/f4b07c90e660728a989ccf064b790d8a06895b44-about2920w.jpg 920w, /user/pages/01.home/03._about/about2.jpg 992w” sizes=”(max-width:991px) 100vw, (max-width:1200px) 50vw, 636px”>

Konfiguracja może zostać zapisana w pliku .md:

settings:
  images:
    min: 276
    max: 478
    threshold: 100
    mediaQuery: ‘(max-width:576px) 100vw, (max‐width: 768px) 456px, 276px’
// get settings from parent page
{% set settings = page.parent().header.settings %}
// get first image in page
{% set firstImage = page.media.images|first %}

// create images and img tag with attributes
{{ firstImage
  .derivatives(settings.images.min, settings.images.max, settings.images.threshold)
  .sizes(settings.images.mediaQuery)
  .html(meta.title, meta.alt, ‘img‐fluid’)
  |raw 
}}

Można również przekazać konkretne rozmiary do wygenerowania:

{{ firstImage
  .derivatives([212, 257, 302, 332,])
  .sizes(‘(max-width:768px) 240px, (max-width:992px) 332px, (max-width:1200px) 212px, (max-width:1400px) 257px, 302px’)
  .html(meta.title, meta.alt, ‘img‐fluid’)
  |raw
}}

W powyższym przykładzie metoda derivatives jako argument przyjmuje tablicę z wymiarami obrazów.

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001