Strony internetoweSklepy internetoweAktualizacja stron

Dodawania hiperłączy

Dodawanie hiperłącza w treści strony.

Dodawanie hiperłączy

Hiperłącze (link) dodajemy zgodnie ze składnią Markdown lub wykorzystujemy edytor, który wstawi w polu edycji odpowiednie znaki formatujące.

Film prezentuje edycję strony i dodanie w treści hiperłączy (linków).

Proces dodania hiperłącza przy pomocy edytora

 1. Należy zalogować sie do serwisu.
 2. Na liście Strona odnajdujemy stronę.
 3. Przechodzimy do edycji.
 4. Zaznaczamy tekst który ma zostać hiperłączem.
 5. Klikamy w edytorze ikonę Hiperłącze (łańcuszek).
 6. Tekst hiperłącza znajdzie się wewnątrz nawiasów “[]”.
 7. Wewnątrz nawiasów: “()” wprowadzamy adres gdzie będzie odsyłać hiperłącze.

Proces usuwania hiperłącza

 1. Należy usunąć nawiasy “[]” i “()” pozostawiając samą treść.
 2. Należy zapisac zmiany.

Proces dodania hiperłącza przy pomocy składni Markdown

 1. Należy zalogować sie do serwisu.
 2. Na liście Strona odnajdujemy stronę.
 3. Przechodzimy do edycji.
 4. Wprowadzamy znaki formatujące zgodnie ze składnią [](), np.:
[Tekst który będziemy klikać](https://gov.pl)
 1. Zapisujemy zmiany.

Składnia Markdown opisana jest w dokumentacji: https://www.markdownguide.org/basic-syntax/#links.

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM Studio Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM Studio Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001