Strony wwwSklepy on‐linePozycjonowanie stron

Zarządzanei pakietami w PHP

Composer jest systemem zarządzania pakietami, przeznaczonym dla aplikacji tworzonych w języku PHP.

Lista dostępnych komend

composer list

Inicjalizacja projektu

composer init

Powyższa komenda inicjalizuje nowy projekt. Po jej wykonaniu zostanie utworzony plik compopser.json, w którym znajdują się dane dotyczące projektu.

Instalacja istniejącego projektu

composer install

Powyższa komenda instaluje pakiety, które są niezbędne do działania aplikacji. Lista zainstalowanych wersji pakietów zapisywana jest w pliku composer.lock.

Dodawanie biblioteki

composer require <vendor name>/<project name>

Przykład Instalacja biblioteki https://github.com/klein/klein.php:

composer require klein/klein

Bibliotekę możemy dodać również z flagą –dev, co spowoduje dodanie zależności developerskiej.

composer require klein/klein –dev

Wersje developerskie pakietów nie muszą być instalowane na serwerze produkcyjnym:

composer install –no‐dev

Powyższa komenda zainstaluje pakiety tylko niezbędne do działania wersji produkcyjnej aplikacji.

Dodawanie własnej biblioteki

W pliku composer.json dodajemy/edytujemy sekcję autoload:

“autoload”: {
  “psr‑4”: {
    “App\\”: “src”
  }
}

Dla powyższej konfiguracji w folderze src należy umieścić własne biblioteki używane w aplikacji.

UWAGA Po dodaniu własnej biblioteki należy wywołać komendę:

composer dump‐autoload

Aktualizacja biblioteki

composer update <vendor name>/<project name>

Autoloading

W celu automatycznego ładowania bibliotek używamy instrukcji:

require_once __DIR__ . ‘vendor/autoload.php’;

Plik composer.json

Sekcja scripts

Właściwość scripts w pliku composer.json przechowuje zdarzenia jakie możemy wywołać przy pomocy komendy:

composer run <script>

Przykład

“scripts”: {
  “server”: “php ‑S localhost:300”
}
composer run server

Powyższe polecenie uruchamia skrypt zdefiniowany w pliku composer.json.

Sekcja config

W sekcji config pliku composer.json może znaleźć się konfiguracja Composera jak również parametry konfiguracyjne aplikacji.

“config”: {
  “process‐timeout”: 0
}

Powyższa deklaracja wyłącza domyślne zabijanie procesów (w tym serwera uruchomionego komendą composer run server) po 300s.

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001