Strony wwwSklepy on‐linePozycjonowanie stron

Konwertowanie obrazów do formatu WebP

Format obrazu WebP doskonale nadaje się do kompresji zdjęć do bardo małych rozmiarów przy zachowaniu bardzo dobrej jakości.

To dlatego jest to idealny format obrazów na stronach internetowych. W tym artykule przedstwiam kilka poleceń systemu Linux, które umożliwiają konwertowanie obrazów z formatów jpg i png do formatu WebP.

Konwertowanie plików PNG do WebP

Do konwertowania używamy narzędzia cwebp.

Przykład 1. Konwertowanie pojedynczego pliku:

cwebp image.png ‑o image.webp

Przykład 2. Konwertowanie z kontrolą stopnia kompresji:

 cwebp ‑q 85 image.png ‑o image.webp

Przykład 3. Konwertowanie z użyciem opcji ‑mt (multi‐threading):

 cwebp ‑q 85 ‑mt image.png ‑o image.webp

Przykład 4. Konwertowanie wielu plików w obrębie katalogu:

 for f in *.png; do cwebp ‑q 85 ‑mt $f ‑o ${f%.*}.webp; done

Przykład 5. Wyszukiwanie plików w podkatalogach i konwertowanie:

find . ‑iname “*.png” ‑exec cwebp ‑q 85 ‑mt {} ‑o {}.webp \;

Konwertowanie wielu plików za pomocą skryptu bash

Skrypt konwertuje pliki .jpg, .jpeg lub .png z katalogu do pliku .webp. i usuwa pliki źródłowe.

Skrypt można zapisać pod nazwą np. cimg2webp.sh w katalogu /usr/local/bin, a następnie wywołać w dowolnym katalogu poleceniem: cimg2webp.sh

#!/bin/bash

red=‘tput setaf 1‘
green=‘tput setaf 2‘
reset=‘tput sgr0‘

printf “${red}Uwaga! Zostaną usunięte pliki źródłowe. Użyj CTRL+C jeśli chcesz zakończyć działanie skryptu.${reset}${NC}\n”

echo “Stopień kompresji:”
read Q 

for pathname in *.{jpg,jpeg,png}; do
  [ ! ‑f “$pathname” ] && continue
    cwebp ‑quiet ‑q $((Q)) ‑o “${pathname%.*}.webp” – “$pathname” && 
  rm ‑f – “$pathname”
done

Kontakt

Napisz do nas

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu.
Wygląda ok!
Proszę wprowadzić treść wiadomości.

* te pola są wymagane.

Adres

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • ul. Kopernika 22,
 • 33-170 Tuchów

Dane do przelewów

 • ABM STUDIO Norbert Morajda
 • PL 8732577306
 • Santander Bank Polska
 • 10 1910 1048 2125 0787 8127 0001